Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů podle článků 13 a 14 reg.č. 679/2016

3Labs Srl shromažďuje a používá vaše osobní údaje, když si prohlížíte nebo používáte online služby dostupné na webových stránkách www.tomshw.it a forum.tomshw.it. 
Osobními údaji rozumíme jakékoli informace, které lze použít k vaší identifikaci jako jednotlivce.
Účelem těchto informací je poskytnout vám jasné a podrobné vysvětlení toho, jak, kdy a proč shromažďujeme a používáme vaše údaje. Byl navržen tak, aby vám jednoduše a transparentně ukázal naše zásady ochrany osobních údajů a ukázal, jak efektivně uplatňovat svá práva.
Tyto informace se týkají pouze údajů zpracovávaných společností 3Labs Srl prostřednictvím této webové stránky a netýkají se jiných webových stránek, platforem nebo stránek sociálních sítí, na které se lze dostat prostřednictvím odkazů na webové stránce: v těchto případech je vždy nutné odkázat na dostupné informace na příslušných stránkách.
Tyto informace se mohou v průběhu času měnit a obměňovat, proto vás vyzýváme, abyste pravidelně navštěvovali tuto stránku, abyste měli aktuální informace o prováděném zpracování osobních údajů.

INDEX:

 1. Kdo je správcem údajů?

 2. Kdy shromažďujete moje údaje?

 3. Jaké údaje budete zpracovávat?

 4. Pro jaké další účely můžete moje údaje použít?

 5. S kým budete moje údaje sdílet?

 6. Jak budete moje údaje zpracovávat? 

 7. Jsou moje údaje zpracovávány mimo Evropu?

 8. Jak dlouho budete moje data uchovávat?

 9. Odkazy na stránky třetích stran a sociální sítě

 10. Jaká mám práva a jak mohu chránit své soukromí? 

 11. Mohu podat stížnost?

 12. Nějaké změny

1. Kdo je správcem mých údajů?
Vzhledem k tomu, že 3Labs Srl, PI 04146420965, určuje prostředky a účely zpracování osobních údajů souvisejících s používáním této webové stránky, je správcem údajů.
Správce údajů můžete kontaktovat zasláním sdělení na následující adresy:

 • poštou: 3Labs Srl, Milán (MI) Via Dante 16;

 • email: privacy@tomshw.it;

 • PEC: 3labs@pec.it.

2. Kdy shromažďujete moje údaje?
3Labs Srl bude přímo shromažďovat informace, které poskytnete:

 • při přístupu a procházení webu;

 • když posíláte dotazy nebo rady prostřednictvím sekcí nebo kontaktů věnovaných tomuto;

 • když požádáte o pomoc s našimi službami;

 • když se zaregistrujete na Stránce;

 • když používáte služby (např. fóra, komentáře); 

 • pokud se ucházíte o spolupráci s námi;

 • pokud se přihlásíte k odběru newsletteru.

3. Jaké údaje budete zpracovávat?
Při procházení, používání služeb nebo nákupech na webových stránkách 3Labs Srl mohou být zpracovány následující typy údajů:

a) Navigační údaje
Některé osobní údaje, jejichž přenos je implicitní při navigaci na webových stránkách, mimo jiné včetně datového provozu a údajů o poloze, weblogu a dalších komunikačních údajů pro jakékoli fakturační účely nebo ohledně zdrojů, ke kterým se prostřednictvím zařízení přistupuje, jsou získávány počítačovými systémy, které umožňují aby fungovaly správně. I když tyto informace nejsou shromažďovány, aby byly spojeny s identifikovanými zainteresovanými stranami, mohlo by to umožnit identifikaci uživatelů – na základě jejich samotné povahy a prostřednictvím zpracování a spojení s údaji drženými třetími stranami. Zahrnují například IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří se připojují na Stránku, jedinečné adresy požadovaných zdrojů, čas požadavku, způsob použitý k odeslání požadavku na server, velikost souboru získaného jako odpověď, číselný kód udávající stav odpovědi poskytnuté serverem a další parametry týkající se operačního systému a použitého prohlížeče.

 • Účel léčby: umožňují vám používat web bezpečně a správně;

 • Právní základ zpracování: provincie oprávněný zájem společnosti 3Labs Srl ke správnému fungování Webových stránek a k bezpečnosti navigace, pravidelně vyvážené s právy zainteresované strany (článek 6, odst. 1, písmeno f, GDPR).

b) Žádost o informace
Můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo pomocí kontaktních údajů uvedených na webu a požádat o informace nebo pomoc; to znamená následné získání údajů, které jste nám sdělili (jméno, příjmení, e-mailová adresa a informace obsažené v komunikaci), a samozřejmě z toho vyplývá, že nám umožňujete zasílat vám případnou odpověď na sdělení pomocí kontaktních údajů jste nám poskytli v době žádosti.

 • Účel léčby: zajistit adekvátní podporu ve vztahu k vašim potřebám a reagovat na vaše požadavky;

 • Právní základ zpracování: poskytnutí služby, o kterou jste požádali (čl. 6 odst. 1 písm. b, GDPR).

c) Spolupracujte s námi
Pro podání žádosti o volné pracovní pozice nás můžete kontaktovat vyplněním příslušného formuláře v sekci „Spolupráce s námi“ nebo využitím zde uvedených kontaktních údajů, a tím pověřit Správce zpracovávat osobní údaje pro výše uvedený účel. . Za tímto účelem budou vyžadovány identifikační údaje (jméno a příjmení), kontaktní e-mailová adresa a dále může být požadován životopis, osobní popis, pozice zájmu a texty ke zkoumání, protože se jedná o nezbytné informace. pro 3Labs. Srl, aby vyhodnotila váš návrh spolupráce.

Poskytnutí těchto údajů je povinné pouze pro prezentaci své kandidatury a je tedy ponecháno na vůli jednotlivého kandidáta, zda přistoupí k zaslání životopisu: případné odmítnutí znemožní využití služby, bez dalších následků. 

Souhlas se zpracováním není nutný, dle čl. 111bis legislativního dekretu n. 196/2003 (tzv. kodex ochrany osobních údajů, ve znění legislativní vyhlášky č. 101/2018) a čl. 9 odst. 2 písm. b) GDPR, pokud se zpracování týká údajů obsažených v osnovách spontánně předávaných uchazeči za účelem případného vzniku pracovněprávního vztahu/spolupráce, a to i v případě údajů spadajících do konkrétního kategorie stanovené čl. . 9 GDPR (například v hypotéze, kdy předmětné údaje musí být známy z důvodu navázání pracovního vztahu, se zvláštním zřetelem na možnou příslušnost kandidáta do chráněných kategorií nebo na nutnost provést lékařské prohlídky před nástupem do zaměstnání). Při případném rozhovoru budou zájemci poskytnuty veškeré další informace o zpracování jeho osobních údajů.

Údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k vyhodnocení vaší žádosti a v každém případě maximálně po dobu dvou let. Dále bude kdykoliv provedeno zrušení zaslaných údajů v případě zaslání konkrétní žádosti uchazeče Správci údajů.

 • Účel léčby: poskytnout službu požadovanou zájemcem a vyhodnotit obdrženou žádost o případné založení pracovního poměru;

 • Právní základ zpracování: uzavřít smluvní vztah, jehož je zájemce stranou (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR).

d) Zasílání sdělení pro marketingové účely v rámci oprávněného zájmu a soft-spamu
V některých případech můžeme použít e-mailovou adresu sdělenou uživatelem používajícím stránky (například v případě osobního účtu nebo konkrétních požadavků) k zasílání některých propagačních sdělení, a to i bez předchozího souhlasu uživatele. Toto ošetření bude provedeno v souladu s ustanoveními čl. 6, písm. f), GDPR a čl. 130, spol. 4, legislativní vyhlášky 130/2003. Prostřednictvím těchto informací jsou uživatelé zejména informováni o činnosti zpracování a je jim vždy uděleno právo jednoduchým a bezplatným způsobem vznést námitku proti takovému zpracování: každé sdělení zaslané správcem údajů ve skutečnosti obsahuje odkaz na toto zpracování. informace a pokyny, jak požádat o přerušení léčby (odhlášením), kontaktováním správce údajů nebo přímým výběrem příslušného odkazu, který je k dispozici v dolní části každé komunikace.

 • Účel léčby: informovat vás o produktech podobných těm z vašeho předchozího nákupu a o vašem případném zájmu;

 • Právní základ zpracování: regulační ustanovení podle čl. 130, odstavec 4, legislativní vyhlášky 196/2003, která opravňuje zasílání sdělení týkajících se produktů nebo služeb podobných těm, které již byly požadovány (článek 6, odstavec 1, písmena c a f, GDPR).

e) Zpravodaje
Newsletter 3Labs Srl je zasílán e-mailem těm, kteří o to výslovně požádají, vyplněním příslušného formuláře na Stránce s jejich e-mailovou adresou a pověřením 3Labs Srl zpracovávat jejich osobní údaje pro výše uvedený účel. Služba je poskytována výhradně po výslovném a jednoznačném projevu souhlasu uživatelem (vydaným zaškrtnutím příslušného políčka na Stránce) a poskytnutí údajů je povinné pouze za účelem odběru newsletteru a případné odmítnutí znemožní. používat službu bez dalších následků.
Služba newsletteru je poskytována prostřednictvím platformy „Elastic Mail“, kterou zpřístupňuje a spravuje společnost Elastic Mail Inc. se sídlem v Britské Kolumbii na adrese PO Box 9038 Stn. Prov. Govt., Victoria, BC V8W 9A4 (zásady ochrany osobních údajů: https://elasticemail.com/resources/usage-policies/privacy-policy).
V každém případě pro ukončení zasílání newsletteru jednoduše vyberte odkaz pro odhlášení, který je uveden na konci každého e-mailu, nebo zašlete konkrétní požadavek na e-mailovou adresu privacy@tomshw.it. Zrušení je řízeno částečně automatizovaným způsobem, takže další newslettery mohly být zasílány po dobu následující po této žádosti, v každém případě nejpozději do 72 hodin od žádosti o zrušení, a jejichž odeslání bylo plánováno před obdržením žádosti o zrušení.

 • Účel léčby: zasílat zainteresovaným stranám e-mailová sdělení týkající se produktů a služeb 3Labs Srl, novinek a aktualizací souvisejících témat, jakož i nabídek a akcí vyhrazených pro předplatitele služby;

 • Právní základ zpracování: souhlas zájemce (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

f) Zasílání sdělení pro marketingové a/nebo komerční propagační účely
Údaje sdělené společnosti 3Labs Srl lze použít k provádění průzkumů trhu za účelem zlepšení zážitku a kvality nabízených služeb a k zasílání obchodních sdělení od společnosti 3Labs Srl prostřednictvím vhodných komunikačních prostředků (jako je e-mail nebo direct mail, SMS nebo telefonní hovory), ve vztahu k nabízeným produktům a službám, speciálním akcím nebo propagaci vyhrazených nabídek pouze v případě výslovného souhlasu uživatele s tímto zacházením prostřednictvím příslušných formulářů na stránce.
Na stránce jsou různé žádosti o souhlas pro marketingové účely, protože obchodní sdělení mohou být zasílána společností 3Labs Srl a/nebo třetími stranami, obchodními partnery správce údajů: zpracování vyžaduje v každém případě odlišné a konkrétní souhlasy od „uživatele“. . Vždy je možné odmítnout souhlas se všemi těmito ošetřeními nebo udělit souhlas s ošetřením pouze ze strany 3Labs Srl nebo pouze jejích obchodních partnerů. V každém případě je po jeho udělení vždy možné udělený souhlas odvolat a požádat o přerušení těchto zpracovatelských činností. Za tímto účelem je možné použít specifické odkazy obsažené v každé přijaté komunikaci nebo podat konkrétní požadavek společnosti 3Labs Srl prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto informacích.

 • Sledovaný účel: provádět průzkumy trhu za účelem zlepšení zkušeností a kvality nabízených služeb a zasílat vám obchodní sdělení týkající se produktů a služeb 3Labs Srl

 • Právní základ zpracování: souhlas uživatele (článek 6, odstavec 1, písmeno a GDPR), volně poskytnutý a kdykoli odvolatelný, zasláním sdělení správci údajů na adresy uvedené na Stránkách nebo výběrem odhlašovacího odkazu ve spodní části každého komunikace .

g) Údaje poskytnuté dobrovolně uživatelem (ke stažení příruček, katalogů a dalších materiálů)
Uživatel se může rozhodnout poskytnout Správci údajů osobní údaje, které čas od času požaduje ke stažení příruček, katalogů a dalších materiálů zpřístupněných prostřednictvím vyskakovacích oken a formulářů na Stránce. Vyjádřením výslovného souhlasu může uživatel také souhlasit na příjem reklamních materiálů. Tento a další obsah stažený ze stránek představuje materiál ve vlastnictví Vlastníka. Údaje poskytnuté za tímto účelem tedy slouží k identifikaci subjektu a k odpovědi na jeho žádost. 

 • Sledovaný účel: umožňuje vám stahovat materiály zpřístupněné uživatelům na webu.

 • Právní základ zpracování: poskytnutí služby, o kterou jste požádali (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR).

h) Geolokace
Pokud uživatel výslovně souhlasí, může používání stránek zahrnovat shromažďování údajů týkajících se geografické polohy zařízení používaného uživatelem (geolokace): tímto způsobem může uživatel ve skutečnosti přijímat obsah, včetně reklamy přírody, přizpůsobené podle jeho geografické polohy. Tuto funkci lze na Stránce aktivovat pouze v případě, že Uživatel dříve souhlasil se zjišťováním její polohy prostřednictvím nastavení prohlížeče nebo zařízení používaného k navigaci. Geolokační služby lze kdykoli deaktivovat přístupem do příslušné části oprávnění pro lokalizaci operačního systému zařízení Uživatele.
Povaha ustanovení je nepovinná; neposkytnutí znemožní uživateli využívat služby založené na geolokaci, avšak hlavní služby Platformy lze nadále využívat; v tomto případě můžete stále používat vyhledávací službu ručním zadáním oblasti vašeho zájmu. Údaje týkající se zjišťování pozice Uživatele jsou uchovávány výhradně po dobu trvání relace prohlížení na Platformě.
Účely: zlepšit fungování a efektivitu služeb poskytovaných prostřednictvím Stránek.
Základní giuridica: svobodný a výslovný souhlas uživatele podle čl. 6, písm. a), nařízení EU 679/2016, uvolněné prostřednictvím specifického tlačítka zobrazeného na Stránkách pro aktivaci geolokační služby.

i) Soubory cookie
Jaké jsou? Pojem cookie označuje malý textový soubor, ve kterém jsou uloženy stručné informace týkající se navigace na konkrétní webové stránce, který se nainstaluje do vašeho zařízení, když se přihlásíte. Každý soubor cookie obsahuje jiná data (například název serveru, ze kterého pochází, číselný identifikátor atd.), může zůstat v systému po dobu trvání relace (do uzavření prohlížeče) nebo po dlouhou dobu a může obsahovat jedinečný identifikační kód.
Když stránku znovu navštívíte, budou odeslány zpět na stránku, která je vygenerovala (soubory cookie první strany) nebo na soubory poskytnuté třetími stranami, které je dokážou rozpoznat (soubory cookie třetích stran).
Společnost 3Labs Srl vás má v úmyslu ujistit o bezpečnosti souborů cookie na svých webových stránkách: žádným způsobem nepoškozují vaše zařízení, ale umožní vám rychlejší procházení a nabízejí vám lepší zážitek.
Na co jsou? Soubory cookie se používají k různým účelům v závislosti na jejich typu: některé jsou nezbytně nutné pro správnou funkčnost webové stránky (technické soubory cookie), zatímco jiné optimalizují její výkon, aby nabídly lepší uživatelskou zkušenost nebo vám umožnily získat statistiky na webové stránce.'' používání webu, jako jsou analytické soubory cookie, nebo vám umožňují zobrazovat personalizovanou reklamu, jako jsou soubory cookie profilování.
Web 3Labs Srl používá jak soubory cookie, které pro jejich instalaci nevyžadují váš souhlas (jako jsou technické soubory cookie), tak soubory cookie, které k použití vyžadují váš předchozí souhlas (jako jsou soubory cookie pro profilování).
Na webu lze aktivovat zejména:

na. Technické soubory cookie (které NEVYŽADUJÍ váš souhlas):

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webu a umožňují vám přístup k jeho funkcím (tzv. navigační soubory cookie) nebo se v relaci autentizovat.
Počítá se také s používáním funkčních souborů cookie, které vám umožní uložit vaše preference a nastavení a zlepšit tak váš zážitek z procházení webu.
Aby byla zajištěna jejich funkčnost, tyto soubory cookie se při zavření prohlížeče obvykle nevymažou; mají však předdefinovanou dobu trvání (obecně maximálně 2 roky) a po uplynutí této doby se automaticky deaktivují. Tyto soubory cookie a údaje, které shromažďují, nebudou v žádném případě použity pro jiné účely.
Instalace technických cookies probíhá automaticky po přístupu na stránku nebo pro aktivaci určitých funkcí (např. výběrem možnosti „zapamatovat si mě“). Kdykoli se můžete rozhodnout je zakázat změnou nastavení vašeho prohlížeče: v tomto případě však můžete narazit na problémy při prohlížení webu.

 • Sledovaný účel: zajistit správné fungování a bezpečnost stránek;

 • Právní základ zpracování: oprávněný zájem 3Labs Srl na správném fungování stránek a na bezpečnosti navigace, pravidelně vyvážený s právy zainteresované strany (článek 6, odstavec 1, písmeno f, GDPR).

b. Anonymizované analytické soubory cookie (které NEVYŽADUJÍ váš souhlas)

Tyto soubory cookie sledují volby provedené na webu a údaje související s online procházením uživatelů (například zobrazené stránky, doby setrvání na stránce atd.), aby bylo možné provádět statistickou analýzu v anonymní a souhrnné formě. Tyto nástroje lze používat pouze po vyjádření souhlasu uživatele. 
Výjimkou z tohoto pravidla je pouze případ, kdy nastanou následující okolnosti:
- IP adresa byla řádně anonymizována;
- informace získané pomocí analytických souborů cookie se vztahují k jedinému IT zdroji (stránce, aplikace atd.) a jsou používány pouze v anonymní a souhrnné formě;
- poskytovatel cookies neslučuje informace s jiným zpracováním a nepředává je třetím stranám.
Při dodržení těchto požadavků je zaručena úplná anonymizace shromažďovaných údajů a dokonce i soubory cookie spadající do této kategorie lze aktivovat bez nutnosti souhlasu uživatele, a to právě proto, že zpracovávané údaje nelze propojit s žádným identifikovatelným uživatelem.

 • Sledovaný účel: mít statistiky týkající se chování uživatelů na webu na základě agregovaných a anonymizovaných údajů.

 • Právní základ zpracování: v závislosti na případu:
  - oprávněný zájem společnosti 3Labs Srl na optimalizaci výkonu Stránek a zlepšování služeb poskytovaných prostřednictvím Stránek, pravidelně vyvážený s právy zainteresované strany (článek 6, odstavec 1, písmeno f, GDPR);
  - souhlas uživatele (článek 6, odstavec 1, písmeno a, GDPR), volně poskytnutý a kdykoli odvolatelný, prostřednictvím cookie banneru nebo podle pokynů níže a v cookie Policy.

C. Profilovací a marketingové soubory cookie (které vyžadují váš SOUHLAS):

Tato stránka také používá profilování a cookies třetích stran, jejichž instalace je podmíněna vaším předchozím souhlasem uděleným prostřednictvím banneru nebo také kdykoli spravována prostřednictvím cookie Policy
Profilovací soubory cookie mohou zahrnovat různé kategorie, včetně reklamního profilování, opětovného cílení nebo sociálních souborů cookie. 

 • Cookies pro reklamní profilování: vytvořte uživatelský profil, který vám umožní prohlížet reklamní obsah v souladu s preferencemi zobrazovanými při procházení webu;

 • Retargeting cookies: jsou vytvářeny za účelem zasílání reklamního obsahu týkajícího se produktů, které jste si zakoupili nebo prohlíželi na stránce a o které jste projevili zájem;

 • Sociální soubory cookie: tato stránka umožňuje instalaci souborů cookie souvisejících se zásuvnými moduly sociálních sítí. Tyto soubory cookie jsou spravovány přímo třetími stranami a umožňují zobrazování reklamních sdělení v souladu s vašimi preferencemi.

Při vstupu na Stránky budete prostřednictvím speciálního banneru informováni o přítomnosti profilovacích a retargetingových cookies a prostřednictvím něj můžete souhlasit či nesouhlasit s jejich instalací, případně výběrem jednotlivých cookies, které chcete nainstalovat.
Dříve udělený souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž byste ohrozili možnost navštěvovat stránky a používat jejich obsah.
Instalace profilovacích, retargetingových, analytických a sociálních cookies, včetně jakékoli další aktivity s nimi spojené, je spravována prostřednictvím služeb třetích stran. Chcete-li získat další informace a povolit nebo zakázat tyto soubory cookie, můžete přistupovat k informacím poskytovaným přímo společnostmi třetích stran: příslušný seznam je vám k dispozici v našem cookie Policy.
Uživatel je informován jak prostřednictvím stručné informace (banner zobrazený do udělení nebo zamítnutí souhlasu), tak prostřednictvím naší cookie Policy zveme vás, abyste si pozorně přečetli všechny další informace o souborech cookie používaných na webu a informace o jejich deaktivaci.

 • Sledovaný účel: analyzovat chování uživatele při procházení za účelem prezentace personalizované reklamy;

 • Právní základ zpracování: souhlas uživatele (článek 6, odstavec 1, písmeno a, GDPR), volně poskytnutý a kdykoli odvolatelný, prostřednictvím banneru cookie nebo podle pokynů níže a v cookie Policy.

d. Plugin pro sociální média

SNa Stránce jsou některá tlačítka, která odkazují uživatele na profily Správce na sociálních sítích. Pouze po kliknutí na tato tlačítka mohou být některé soubory cookie aktivovány pro marketingové a profilovací účely třetími stranami, které spravují sociální sítě. Vlastník Stránek tyto nástroje nespravuje přímo, ale informuje vás o možnosti, že při využívání funkcí Stránek mohou být aktivovány. Pro více informací, včetně toho, jak tyto cookies zakázat, si prosím přečtěte informace o zpracování osobních údajů na sociálních sítích:

Deaktivace pomocí prohlížeče

Na to upozorňujeme ze stránek http://www.youronlinechoices.com/it/ je možné nejen získat další informace o souborech cookie, ale také ověřit instalaci četných souborů cookie ve vašem prohlížeči / zařízení a tam, kde je to podporováno, je také zakázat.
Běžně používané prohlížeče (např. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari) také ve výchozím nastavení přijímají soubory cookie, ale toto nastavení může uživatel kdykoli změnit. To platí jak pro počítače, tak pro mobilní zařízení, jako jsou tablety a chytré telefony: je to obecně a široce podporovaná funkce.
Proto lze soubory cookie snadno deaktivovat nebo deaktivovat přístupem k možnostem nebo předvolbám používaného prohlížeče a obecně lze blokovat pouze soubory cookie třetích stran; obecně platí, že tyto možnosti budou mít vliv pouze na daný prohlížeč a na tomto zařízení, pokud nejsou aktivní možnosti pro sjednocení předvoleb na různých zařízeních. Konkrétní pokyny naleznete na stránce možností nebo nápovědy samotného prohlížeče. Zakázání technických souborů cookie však může ovlivnit úplné a/nebo správné fungování různých stránek, včetně této stránky.
Dnes používané prohlížeče zpravidla:

 • nabízejí možnost „Nesledovat“, kterou některé (ale ne všechny) webové stránky podporují. Tímto způsobem některé webové stránky již nemusí shromažďovat určité navigační údaje;

 • nabídnout možnost anonymního nebo inkognito prohlížení: tímto způsobem nebudou v prohlížeči shromažďována žádná data a nebude se ukládat historie prohlížení, ale údaje o prohlížení bude nadále získávat provozovatel navštíveného webu;

 • umožňují zcela nebo zčásti uložené soubory cookie smazat, ale při opětovné návštěvě webové stránky se obvykle nainstalují tam, kde tato možnost není blokována.

Jsou uvedeny odkazy na stránky podpory nejoblíbenějších prohlížečů (s pokyny pro deaktivaci souborů cookie v těchto prohlížečích):

4. K jakým dalším účelům můžete moje údaje použít?
Konečně, vaše osobní údaje mohou být použity také za účelem:
a) plnit zákonné povinnosti a požadavky veřejných nebo státních orgánů;
b) řídit jakékoli spory nebo spory a bránit tak práva 3Labs Srl, a to jak u soudu, tak mimosoudně.

V takových případech budou právními základy zpracování:
- pro bod a) splnění právní povinnosti;
- pro bod b) oprávněný zájem správce údajů na ochraně jejich práv, pokud jsou čas od času přiměřeně vyvážena s právy zúčastněné strany.

5. S kým budete moje údaje sdílet?
V souladu s účely uvedenými v předchozí části mohou být zaměstnanci společnosti 3Labs Srl odpovědní za zpracování vašich údajů, aby vám mohli poskytnout požadované služby, informace nebo podporu.
Přístup k vašim osobním údajům bude proto výslovně povolen Správcem údajů, který v případě potřeby může subjekty, na které se obrací, pověřit pro poskytování služeb a pro činnosti ve své působnosti jako zpracovatele údajů podle čl. 28 a 29 GDPR.
V této souvislosti upřesňujeme, že:

 • Služba newsletteru je poskytována prostřednictvím platformy „Elastic Mail“, kterou zpřístupňuje a spravuje společnost Elastic Mail Inc. se sídlem v Britské Kolumbii na adrese PO Box 9038 Stn. Prov. Govt., Victoria, BC V8W 9A4 (zásady ochrany osobních údajů: https://elasticemail.com/resources/usage-policies/privacy-policy) ..

Připomínáme také, že seznam zpracovatelů údajů je k dispozici u správce údajů, u kterého si jej můžete vyžádat pomocí výše uvedených kontaktních údajů.
Údaje uživatele nebudou v žádném případě předávány třetím stranám s výjimkou případů, kdy to vyžaduje povaha poskytovaných služeb, nebo v případě, kdy na základě zákonné povinnosti nebo existence oprávněného zájmu údaje Správce je musí sdělit příslušným soudním nebo dozorovým orgánům.

6. Jak budete moje údaje zpracovávat?
Vaše osobní údaje budou rovněž zpracovávány pomocí elektronických prostředků po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu předpokládaného shromažďování.
Společnost 3Labs Srl přijme nezbytná technická a organizační opatření, aby zabránila ztrátě, nezákonnému nebo nesprávnému použití dat a zabránila jakékoli formě neoprávněného přístupu třetích stran.
3Labs Srl proto zaručí bezpečnost vašich osobních údajů, omezí počet subjektů, kterým bude umožněn přístup na servery či databáze, a nastaví systémy ochrany s cílem odvrátit riziko kybernetických útoků.

7. Jsou moje údaje zpracovávány mimo Evropu?
Údaje zpracovávané společností 3Labs Srl jsou uloženy na serverech umístěných v Evropské unii.
Někteří poskytovatelé služeb však sídlí v mimoevropských zemích, zejména ve Spojených státech, jak je také konkrétně uvedeno v našem článku cookie Policy a v předchozím odstavci 5 1. (S kým budete moje údaje sdílet?).
V těchto případech mohou být osobní údaje umístěny také na serverech umístěných ve Spojených státech, ale vždy v souladu s ustanoveními článků 45 a následujících GDPR. Budou proto přijata veškerá nezbytná opatření, aby byla zaručena nejúplnější ochrana osobních údajů, přičemž tento přenos bude založen: a) na rozhodnutích přijímajících třetích zemí o přiměřenosti vyjádřených Evropskou komisí; b) o přiměřených zárukách vyjádřených třetí stranou příjemce podle čl. 46 nařízení; c) o přijetí závazných podnikových pravidel, cd. Firemní závazná pravidla.

8. Jak dlouho budete moje údaje uchovávat?
3Labs Srl bude zpracovávat vaše osobní údaje po dobu přiměřeně nutnou k dosažení pouze výše uvedených účelů, které jsou uvedeny v části „Jaké údaje budete zpracovávat?“ o pro podmínky uchovávání stanovené sektorovou legislativou: například údaje týkající se uskutečněných nákupů budou uchovávány po dobu stanovenou zákony o fiskálních a daňových záležitostech a orientačně po dobu 10 let. dále:
- údaje týkající se vašeho životopisu a vaší žádosti budou uchovávány po dobu dvou let;
- údaje použité k zasílání newsletteru budou uchovávány až do vaší žádosti o zrušení;
- údaje používané pro softspamovou komunikaci budou uchovávány do vaší žádosti o zrušení nebo po dobu dvou let od vašeho posledního projevení zájmu o 3Labs Srl (například tím, že nás kontaktujete prostřednictvím webu);
- o podmínkách zrušení údajů zpracovávaných cookies naleznete informace v našich Zásady používání souborů cookie.
Po uplynutí doby uchovávání budou vaše osobní údaje vymazány nebo nevratně anonymizovány.

9. Odkazy na stránky třetích stran a sociální sítě
Webové stránky mohou obsahovat odkazy na a z webů našich partnerů, jakož i na inzerenty a sociální sítě. Vezměte prosím na vědomí, že správce údajů nepřebírá žádnou odpovědnost za osobní údaje, které mohou být shromažďovány prostřednictvím těchto stránek a používání souvisejících služeb, a že pokud uživatel klikne na odkaz na některou z těchto webových stránek, je vyzván, aby si prostudoval zásady ochrany osobních údajů poskytuje každá externí strana s ohledem na web.

10. Jaká mám práva a jak mohu chránit své soukromí?
V souvislosti s vašimi osobními údaji a v souladu s ustanoveními GDPR vás 3Labs Srl informuje, že máte právo požadovat: 

 • přístup k vašim údajům; 

 • úpravy a opravy jakýchkoli chyb v našich databázích týkajících se vašich údajů; 

 • zrušení vašich údajů, pokud jsou uchovávány bez právních podmínek; 

 • omezení zpracování vašich údajů; 

 • odpor ke zpracování dat;

 • přenositelnost dat. 

Všechny modely a další informace jsou také k dispozici zde: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924.

V následující tabulce vám podrobně ukážeme, jak svá práva uplatnit:

VAŠE PRÁVO

JAK TO MŮŽETE CVIČIT?

přístup

Můžete požádat o:

 • Požádejte o potvrzení o jakémkoli zpracování týkajícím se vašich osobních údajů;

 • Získat jeden kopírovat vašich údajů;

 • Poskytnout vám další informace o vašich osobních údajích které v tomto prohlášení ještě nejsou.

Rektifikace

Můžete požádat o opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů.

Než přistoupíme k nápravě, ověříme správnost údajů v našich archivech.

Zrušení/

Právo být zapomenut

Můžete požádat o výmaz vašich osobních údajů, ale pouze pokud:

 • Jejich pobyt již není potřeba ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny; 

 • Odepřeli jste svůj souhlas dříve zapůjčené (pokud je zpracování založeno na souhlasu);

 • Zpracování bylo provedeno takovým způsobem nelegitimní;

 • Je nutné dodržet zákonnou povinnost kterému 3Labs Srl podléhá (v souvislosti s objednávkou úřadu).

Omezení

Můžete požádat o omezení svých osobních údajů, ale pouze pokud:

 • Jejich přesnost již byla zpochybněna;

 • Již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, ale existuje právní spor ohledně jejich použití;

Po vaší žádosti o omezení používání vašich osobních údajů je to však souhlas když: 

 • Váš souhlas však zůstává zachován;

 • Je nutné uplatnit nebo se bránit právním krokům;

 • Chránit práva jiné fyzické nebo právnické osoby zúčastněné na zpracování.

Přenosnost

Můžete si vyžádat kopii svých osobních údajů ve strukturovaném, čitelném a běžně používaném formátu. 

opozice

můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů které se vás týkají, když:

 • základem zákonnosti zpracování je oprávněný zájem vlastníka;

 • osobní údaje jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém je spojeno s takovým přímým marketingem.

Když protestujete:

 • na zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu pro tyto účely již nebudou zpracovávány;

 • v případě oprávněného zájmu majitele, v léčbě bude moci pokračovat pouze tehdy, prokáže-li existenci závažných oprávněných důvodů k pokračování k zacházení, které převažují nad zájmy, právy a svobodami zúčastněné strany nebo k posouzení, výkonu nebo obhajobě práva u soudu.

Uplatnit právo vznést námitku je také možné automatizovanými prostředky které používají technické specifikace, jako jsou ty, které jsou k dispozici na webu na osobní stránce a v e-mailech (odkaz pro zrušení).

3Labs Srl zaručuje, že jakákoli žádost týkající se vašich práv bude potvrzena do třiceti dnů od jejího obdržení.

11 Mohu podat stížnost?

Máte právo podat stížnost u Garantského úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování prováděné 3Labs Srl není v souladu s ustanoveními evropského nařízení č. 679/2016 a národní legislativy. 
V Itálii je příslušným orgánem Garant pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou k dispozici na adrese http://www.garanteprivacy.it/. 
Více informací a vzorový dokument k reklamaci naleznete zde: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 Dále, pokud jsou splněny podmínky předpokládané čl. 78 a 79 GDPR máte právo podat odvolání k příslušnému soudnímu orgánu.

12 Jakékoli změny

Informace, které vám nyní poskytujeme, mohou být změněny v průběhu času, při činnostech zpracování, shromažďovaných údajích nebo při legislativních či regulačních změnách nebo v případě technologického vývoje. Doporučujeme proto pravidelně konzultovat tyto zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie, které jsou na této stránce vždy aktualizovány.